Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Kinesiska - kandidatkurs

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Stockholm
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Stockholm

Kinesiska - kandidatkurs

Kursen innehåller sjätte terminens studier i modern standardkinesiska (putonghua) och skrivandet av ett examensarbete. Kursen ger utbildning i de formella och teoretiska krav som ställs på en kandidatuppsats samt vidareutvecklar förmågan till självständigt arbete och redovisning på god akademisk nivå.Kursen består av följande moduler:1. Kinesisk textläsning, 7,5 hp.Modulen behandlar läsning, översättning, tolkning och sammanfattning av texter omfattande kinesisk prosa, poesi och facktext skriven under 1900-talet eller senare.2. Seminarieserie, 7,5 hp.Modulen stöder studenten under författandet av examensarbetet genom att bland annat diskutera problem avseende att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom Asiens språk och kulturer och att självständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder och forskningsetiska normer. Under modulens gång diskuteras och analyseras de föreskrivna utkast till examensarbete som studenterna har lämnat in. Diskussion om utkasten sker dels enskilt mellan student och lärare, dels i grupp. Den gemensamma diskussionen av utkasten och återkopplingen på desamma är en viktig del av lärandeprocessen.3. Examensarbete, 15 hp.Delkursen syftar till att ge studenterna erfarenhet av att självständigt utföra ett vetenskapligt arbete (examensarbete) inom en given tidsram. Examensarbetets längd ska vara minst 9 000 ord och inte överstiga 10 000 ord inklusive litteraturlista/referensförteckning men exklusive eventuella bilagor.Författaren av examensarbetet förväntas också beakta handledarens synpunkter samt den återkoppling som framkommer i diskussion med andra studenter under seminarieserien. Studenten förväntas analysera och citera från cirka 30 A4-sidor källtext skriven på kinesiska i sitt examensarbete.

Förkunskaper

Kinesiska I, 30 hp, Kinesiska II, 30 hp, Kinesiska III, 30 hp och Kinesiska IV, 30 hp samt 22,5 hp av Kinesiska V, 30 hp, eller motsvarande.

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kinesiska - kandidatkurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön