Visa allastudier.se som: Mobil

Konst för konstens skull: Estetik och dekadens i kontext

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Konst för konstens skull: Estetik och dekadens i kontext

Kursen behandlar estetisk och dekadent litteratur från 1800-talet, med början i rörelsens romantiska rötter och fram till dess att dekadensen övergår i modernism. Begreppet ‘konst för konstens skull’ kommer att vara centralt och fokus ligger på hur detta begrepp utmanade 1800-talets estetiska och litterära konventioner, i synnerhet idéerna om ‘realism’ och ‘naturalism’. Dessutom studeras hur den estetiska rörelsen förhöll sig till traditionella tankar om relationen mellan konst och verklighet.

Förkunskaper

180 hp på grundnivå inklusive 90 hp inom Litteraturvetenskap eller Engelska. Engelska 6.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet