Visa allastudier.se som: Mobil

Kulturgeografi II – kurspaket landskap och miljö

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Kulturgeografi II – kurspaket landskap och miljö

Kurspaketet kan utgöra andra terminen för kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi. Kurspaketet består av följande kurser:Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv, 7,5 hpHistorisk landskapsgeografi, 7,5 hpSamhällsvetenskapliga och rumsliga metoder, 7,5 hpUppsats i kulturgeografi, 7,5 hpDe båda första kurserna är forskningsnära specialkurser. Den som önskar en annan kombination av specialkurser kan söka till ett annat kurspaket (Kulturgeografi II – kurspaket befolkning och migration eller Kulturgeografi II – kurspaket globalisering och städer) eller söka respektive kurs separat. Se vidare i kursbeskrivningen på Kulturgeografiska institutionens webbsida om kursen.

Förkunskaper

15 hp från Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp, Befolkning, miljö och landskap i förändring, 7,5 hp, Städer och det urbana samhället – lokala och globala utmaningar, 7,5 hp, GIS och rumslig analys I, 7,5 hp, eller 15 hp från Kulturgeografi I, 30 hp, eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet