Visa allastudier.se som: Mobil

Kvalitativ metod med kriminologisk inriktning

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid

Kvalitativ metod med kriminologisk inriktning

Att observera mänskliga beteenden och mänsklig interaktion kan ge värdefull kunskap om varför människor gör som de gör och därigenom besvara viktiga kriminologiska forskningsfrågor. Kursen syftar till att ge fördjupat kunnande i kvalitativa metoder med inriktning på kriminologins forskningsfält. Vidare syftar kursen till träning i att analysera och tolka kvalitativa data med ett särskilt fokus på teoriapplikation.

Förkunskaper

Kandidatexamen med minst 90 hp i samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande. Svenska 3 och Engelska 6.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet