Visa allastudier.se som: Mobil

Kvantfältteori för kondenserad materia

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Kvantfältteori för kondenserad materia

Kursen behandlar: Andrakvantisering och kvantfältteoretisk formulering av mångpartikelteori. Störningsteori, linjär respons och Kubo-formler; AC och DC konduktivitet hos elektrongasen. Hubbard-Stratonovich-transformationer, begreppet effektiv aktion och effektiv teori. Medelfältsteori; dielektrisk respons hos en elektrongas, Debyeskärmning och plasmasvängningar. Kvantfältteori vid ändlig temperatur. Fermigaser och Fermivätskor; fenomenologisk beskrivning, något om renormeringsgruppsmetoder. Spontant symmetribrott; Bose-Einstein kondensat och ordningparametrar, svagt växelverkande Bosegas. Instabiliteter hos Fermiytan; Luttingervätskor, supraledare. Något om kvantfasövergångar och topologiska effekter i mångpartikelsystem.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen i fysik och kursen Kvantfältteori, 15 hp (FK8017). Engelska B eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet