Visa allastudier.se som: Mobil

Law and Economics 1

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Law and Economics 1

Kursen ger en introduktion till ekonomisk analys av juridisk lag. Det genomgående temat är hur ekonomiska incitament samspelar med utformningen av lagar och kontrakt. Framför allt betonas effekterna på ekonomisk effektivitet. Kursen följer ett traditionellt rättsekonomiupplägg där bland annat följande ämnen tas upp; äganderätt, transaktionskostnader, kontraktteori, skadeståndsrätt, rättsprocessteori samt brott och straff.

Förkunskaper

Nationalekonomi I, 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet