Visa allastudier.se som: Mobil

Masterprogram i barns språkutveckling

Stockholms universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Stockholm
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Stockholm

Masterprogram i barns språkutveckling

Inom ramen för Masterprogrammet i barns språkutveckling fördjupar studenten sina språkvetenskapliga kunskaper inom språkutveckling i allmänhet och barns språkutveckling i synnerhet, liksom i olika metodologiska ansatser inom området barns språkutveckling. Tyngd läggs vid att studenten utvecklar sitt vetenskapliga förhållningssätt och sin förmåga till självständig analys, och övar att kommunicera sitt arbete både skriftligt och muntligt. Praktiskt tränar studenten detta genom t.ex. mindre projektuppgifter och seminariepresentationer. Programmet ger djupgående kunskaper och färdigheter inom området barns språkutveckling, och det ger behörighet till utbildning på forskarnivå i lingvistik. Det kan även tjäna som grund för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till barns språkutveckling. Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier (120 hp) och består av obligatoriska kurser (45 hp) och valbara kurser (45 hp), samt examensarbete för masterexamen (30 hp). Varje termin innefattar normalt fyra delkurser om 7,5 hp. S.k. mitterminsgräns tillämpas och innebär att två delkurser om 7,5 hp läses parallellt under varje halvtermin. Undantag från tillämpning av mitterminsgräns kan göras för vissa färdighetskurser och valbara kurser lästa vid annan fakultet eller annat lärosäte. Av valbara kurser om 45 hp skall minst 15 hp läsas inom utbildningens huvudområde och 15 hp inom ett annat huvudområde. Under termin tre läses två färdighetskurser om sammanlagt 15 hp. Kursen "Avancerad akademisk engelska" kan kategoriseras antingen som "färdighetskurs" eller som "valbar kurs". Kurser väljs i samråd med programansvarig. Examensarbetet för masterexamen utgör en termins arbete om 30 hp. Möjlighet finns att inkludera utlandsstudier och praktik inom ramen för programmet, och programmet erbjuder också möjlighet att efter två terminer avsluta studierna med filosofie magisterexamen.

Förkunskaper

Kandidatexamen i lingvistik, psykologi eller kognitionsvetenskap (inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng) samt minst 60 högskolepoäng allmän språkvetenskap. Alternativt logopedexamen. Engelska 6, Svenska 3.

Examen & Intyg

Masterexamen

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i barns språkutveckling

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön