Visa allastudier.se som: Mobil

Masterprogram i journalistikstudier

Stockholms universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Stockholm
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Stockholm

Masterprogram i journalistikstudier

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av forskning inom journalistik och är förberedande för doktorandutbildning. Den första terminen inleds med en kurs som överblickar det journalistikvetenskapliga forskningsfältet med särskild betoning på demokratifrågor. Därefter följer mer specialiserade kurser med inriktning mot medieekonomi och redaktionella strukturer, digitala och sociala medieplattformar, samt en kurs om journalistik och socialförändring. Den andra terminen inleds med en kurs som problematiserar journalistikens gestaltningsformer i relation till en deltagande digital mediekultur. En obligatorisk fakultetsgemensam kurs ger därefter kompetens i forskningsetik och vetenskaplighet. Därefter följer två valfria kurser om sammanlagt 15 hp. Den tredje terminen ägnas åt forskningsmetodologi. Under sammanlagt tre kurser tränas studenterna i kvantitativa och kvalitativa metoder samt forskningsdesign. Under denna termin ges också ytterligare en obligatorisk fakultetsgemensam kurs i akademisk engelska. Den fjärde och avslutande terminen ägnas helt åt examensarbetet vilket omfattar ett självständigt vetenskapligt arbete i uppsatsform.Journalistikstudier är ett vetenskapligt fält som behandlar den teoretiska och empiriska forskningen om journalistikens makt och roll i samhället och dess produktionsprocesser och strukturella villkor, samt hur journalistiken används och tolkas av publiken. Programmet tar sig an dessa områden utifrån ett förändringsperspektiv med särskilt fokus på journalistikens digitalisering och demokratiska roller. Journalistikstudier ger avancerade teoretiska och metodologiska kunskaper, förberedande både för självständigt utrednings- och forskningsarbete och för kvalificerade arbetsuppgifter inom journalistik- och medieområdet.

Förkunskaper

Kandidatexamen inom samhällsvetenskapligt, humanistiskt eller tekniskt ämne samt Engelska 6 och Svenska 3.

Examen & Intyg

Masterexamen

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i journalistikstudier

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön