Visa allastudier.se som: Mobil

Masterprogram i mikrobiologi

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2020-01-14

Masterprogram i mikrobiologi

Masterprogrammet i mikrobiologi syftar till att ge fördjupad förståelse för hur bakterier, virus, svampar och protozoer interagerar med omgivningen och påverkar biologiska system på molekylär, cellulär och organismnivå. Kunskaper i mikrobiologi är viktiga inom medicin, livsmedel, jordbruk, teknik, kemi och geologi. I programmet möter du olika aspekter runt mikroorganismer som t.ex. deras roll som patogener, biologisk mångfald, evolution och bioteknologi. Identifiering av nya patogener och uppkomsten av multiresistens mot antibiotika visar att patogena mikroorganismer kommer att vara ett signifikant hälsoproblem i framtiden. Fördjupad kunskap om mikrobiella infektioner är nödvändig för att utveckla ny diagnostik, mediciner och vacciner. Programmet innehåller två obligatoriska kurser, Mikrobiologi och Infektionsbiologi. Du kan också välja bland kurser som t.ex Immunologi, Molekylärgetenik och Växt-mikrob-interaktioner. Målet med masterprogrammet är att ge insikt i ämnet genom teori, experiment och annat relevant arbete, så att du får en fullständig förståelse för mikroorganismernas liv. Du kommer också att göra ett forskningsprojekt vid den institution som ansvarar för programmet: Institutionen för molekylära livsvetenskaper (MBW). Masterexamen i mikrobiologi öppnar karriärmöjligheter inom myndigheter, universitet och industri, särskilt forskning och utveckling inom bioteknisk och livsmedelsindustri, nutrition, farmaceutisk och läkemedelsindustri. Detta mikrobiologiska program vid Stockholms universitet vänder sig självklart också till dig som vill fortsätta med forskarutbildning och forskning.

Förkunskaper

För tillträde till programmet krävs kandidatexamen i biologi, alternativt molekylärbiologi, vari minst 30 hp i kemi ingår, varav minst 7.5 hp biokemi, eller motsvarande. Engelska B eller motsvarande.

Examen & Intyg

Masterexamen

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet