Visa allastudier.se som: Mobil

Metod och teori med inriktning mot inhemska religioner i norr

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Metod och teori med inriktning mot inhemska religioner i norr

Kursen behandlar centrala metodiska och teoretiska frågeställningar i det tvärvetenskapliga studiet av inhemska religioner i norr, dvs. fornnordisk, finsk, samisk och baltisk religion. Den fokuserar särskilt på arkeologiska, filologiska, religionshistoriska och folkloristiska problemställningar omsatta i aktuell empirisk forskning. Även centrala forskningshistoriska frågeställningar behandlas under kursen.

Förkunskaper

Kandidatexamen i humaniora eller i socialantropologi eller kulturgeografi.Engelska 6 och Svenska 3.