Visa allastudier.se som: Mobil

Metoder för studiet av barns språkutveckling

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid

Metoder för studiet av barns språkutveckling

Kursen ger studenten möjlighet att förvärva en överblick över tillgängliga metoder för studiet av barns språkutveckling. Ett urval av dessa metoder fördjupas i praktiska moment. Kursen behandlar såväl högteknologiska metoder som metoder av enklare karaktär, och respektive metod diskuteras utifrån för- och nackdelar. Etiska aspekter diskuteras löpande utifrån de olika metodologiska ansatserna.

Förkunskaper

Kandidatexamen i lingvistik alternativt antagen till Masterprogram i barns språkutveckling eller Masterprogram i språkvetenskap. Engelska 6.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet