Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Modern sociologisk teori

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Stockholm

Modern sociologisk teori

Kursens syfte är att ge en orientering om modern sociologisk teori samt en fördjupad kunskap om vissa utvalda teoretiker och/eller riktningar inom sociologin. Med "modern sociologisk teori" avses perioden efter funktionalismens sammanbrott omkring 1960 och fram till 1990-talet. Från mitten av 1990-talet och fram till idag har sociologin utvecklats i en mängd olika riktningar och bilden av sociologin framstår idag som mer splittrad än tidigare. Det finns inte längre ett identifierbart antal sociologer som dominerar den teoretiska diskussionen inom ämnet. Till de mer framträdande teoretikerna under perioden 1960-1995 hör Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Anthony Giddens, Erving Goffman och Jürgen Habermas. Listan är helt manlig och speglar den hittillsvarande manliga dominansen inom sociologin. Denna dominans har dock utmanats på bred front av feminismen, som under de senaste decennierna har gett starka impulser till en förändring av sociologin. Andra viktiga riktningar inom sociologin under 80- och 90-talen är postmodernismen och "rational choice". Av dessa har framförallt den första spelat en viktig roll även inom feminismen.

Förkunskaper

Kandidatexamen, Engelska 6.

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Modern sociologisk teori

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön