Visa allastudier.se som: Mobil

Molekylär ekologi

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Molekylär ekologi

Många intressanta ekologiska frågeställningar kan idag endast besvaras med hjälp av molekylära metoder. Kursen i molekylär ekologi går igenom flera av dessa. Olika genetiska markörer används t ex för att skapa fylogenier eller för att analysera bevarandebiologiska problem som inavel. Kursen behandlar också hur stabila isotoper kan användas för analys av djurs diet och metabolism. I flera beteendeekologiska frågeställningar så kan analys av hormoner vara mycket givande. Kursen ges mars-juni och kan komma att ges på svenska.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Cell- och molekylärbiologi, GN, 15 hp (BL2012), Organismernas mångfald och fylogeni, GN, 15 hp (BL2002 alt BL2004), Fysiologi, GN, 15 hp (BL2009 alt BL2010) samt Ekologi och artkunskap, GN, 15 hp (BL2008). Engelska B eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet