Visa allastudier.se som: Mobil

Nutritionstoxikologi

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Huddinge
7.5 hp
Heltid

Nutritionstoxikologi

Denna kurs syftar till att öka din förståelse för kostens möjliga toxiska och anti-toxiska effekter i kroppen. Kursen behandlar grundläggande toxikologi med fokus på nutritionella aspekter och bakomliggande cellulära och molekylära mekanismer. Områden som tas upp är biotransformation av xenobiotika, farmakokinetik, interaktioner mellan endokrinologi och toxikologi, cytotoxicitet, genotoxicitet och vävnadsspecifik toxikologi.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp inom naturvetenskapliga ämnen, varav minst 30 hp kemi (därav 15 hp biokemi) och kursen Cell- och molekylärbiologi, GN, 15 hp (BL2012) eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet