Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Petrogenes

Kursen behandlar hur geokemi, isotopgeologi, termodynamik och numeriskmodellering tillämpas för att studera magmatisk och metamorf petrogenes. Kursen har individuell kursstart och studietakt. Obligatorisk träff kan förekomma vid omtentamen.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 60 hp i geologi eller geovetenskap, där kurserna Tellus I - Geologi 15 hp (GG2008), Tellus I - Naturgeografi 15 hp (GE2020) och Tellus II 22,5 hp (GG4033) alternativt Geologi 30 hp (GG2006) ingår samt mineralogi 7,5 hp (GG4140/ GG4141), magmatisk petrologi 7,5 hp (GG4142) och metamorf petrologi 7,5 hp (GG4143) alternativt 15 hp mineralogi och petrologi (GG4019).