Visa allastudier.se som: Mobil

Porösa material

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Porösa material

Kursen ger en översikt över olika porösa materials kemi med betoning på strukturer och egenskaper, inklusive den senaste utvecklingen inom området. Grundläggande teori och laborationer med olika instrument och metoder för karakterisering av materialen ingår. Vidare beskrivs kemisk sammansättning och struktur av olika typer av porösa material; deras egenskaper och olika syntesmetoder för att framställa materialen.Begreppet retikulär kemi för rationell design av material med specifikt önskade egenskaper introduceras.Projektarbetet omfattar syntes av porösa material samt karakterisering av de erhållna ämnena med hjälp av olika tekniker. Teknikerna som används är röntgendiffraktion på pulver (dvs mikrokristaller), svepelektronmikroskopi (SEM) och energidispersiv röntgen-spektroskopi (EDS), transmissionselektronmikroskopi (TEM), termal analys, gasadsorption samt olika spektroskopiskaanalysmetoder, speciellt FT-IR och NMR för fast fas.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 90 hp i kemi, samt kursen Fasta tillståndets kemi, AN, 15 hp (KZ7003). Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet