Visa allastudier.se som: Mobil

Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
15 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer

Kursen omfattar minst fyra månaders praktik vid någon myndighet, företag eller organisation - privat eller offentlig. Kursens övergripande syfte är att öka studenternas anställningsbarhet genom att bereda dem möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper i praktisk verksamhet. Praktikanten skall därför i samråd med arbetsgivare och handledare genomföra ett projektarbete där hon/han tillämpar sina ämneskunskaper på ett område av relevans för arbetsmarknaden.Studenten skall själv söka en lämplig praktikplats. Det är viktigt att arbetsuppgifterna under praktiken är av relevant och avancerad karaktär och relaterar till studentens samhällsvetenskapliga utbildning. Praktikplatsen ska godkännas av kursansvarig för att kvalificera för högskolepoäng. Värdorganisationen ska tillhandahålla en handledare under praktiken.

Förkunskaper

180 hp varav 90 hp i ekonomisk historia, internationella relationer, global utveckling eller likvärdiga ämnen som historia, kulturgeografi, nationalekonomi, företagsekonomi, socialantropologi, sociologi eller statsvetenskap, inkl. ett självständigt arbete om minst 15 hp. Eller antagen till programmet 'Globalization, environment, and social change'. Engelska B.Därutöver ska studenten ha godkänt betyg motsvarande 15 hp från kurs på avancerad nivå vid Ekonomisk historiska institutionen, Stockholms universitet.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet