Visa allastudier.se som: Mobil

Projekt inom experimentell modern fysik

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Heltid

Projekt inom experimentell modern fysik

Kursen utgörs av ett projektarbete avsett att ge fördjupade insikter i modern fysik och experimentell metodik. Den ger träning i att självständigt planera och genomföra ett större experiment, muntligt och skriftligt redovisa detta samt kritiskt granska andras arbeten och göra bedömningar med hänsyn tagen till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. En introduktion till vetenskaplig informationssökning ges.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande• Matematik för naturvetenskaper I, 15 hp (MM2002)• Matematik för naturvetenskaper II, 15 hp (MM4001)• Matematik II - Analys, del A, 7.5 hp (MM5010)• Matematik II - Analys, del B, 7.5 hp (MM5011)• Klassisk fysik, 30 hp (FK3014)• Kvantmekanik, 7.5 hp (FK5020)• Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker, 15 hp (FK4026)• Elektromagnetism och vågor, 7.5 hp (FK5019)• Experimentell fysik, 7,5 hp (FK5021)• Kvantmekanik, 7,5 hp (FK5020)• Atom- och molekylfysik, 7.5 hp (FK5023)• Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi, 7,5 hp (FK5024)• Statistisk mekanik och kondenserad materia, 7,5 hp (FK5025)

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet