Visa allastudier.se som: Mobil

Regressionsanalys och undersökningsmetodik

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid

Regressionsanalys och undersökningsmetodik

Kursen behandlar modeller för analys av samband mellan variabler (regressionsanalys), samt analys av variablers utveckling över tiden (tidsserieanalys). Den ger också grundläggande kunskaper om planering och genomförande av statistiska urvalsundersökningar, urvalsmetoder och undersökningsmetodik.

Förkunskaper

Statistikens grunder, GN, 15 hp, eller motsvarande eller antagen till Kandidatprogrammet i nationalekonomi och statistik.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet