Visa allastudier.se som: Mobil

Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser

Många olika miljörisker och samhällsfrågor är direkt relaterade till hur vi förvaltar våra mark- och vattenmiljöer. Kursen behandlar integrerad natur- och samhällsvetenskaplig hantering av naturliga och antropogena vatten-, närsalts-, förorenings- och andra biogeokemiska ämnesflöden som är viktiga för miljöriskbedömning, ekosystemutveckling och förvaltning av naturresurser och miljö. Den omfattar principer och metoder för bedömning och hantering av osäkerhet, sannolikhet och risk, samt miljö- och ekologisk ekonomi. Kursens fokus ligger på mark- och vattensystem, men principerna och metoderna är generellt tillämpliga och användbara i olika geo- och miljövetenskapliga sammanhang och tillämpningar.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Vattenresursers sårbarhet och resiliens, lokalt till globalt, 15 hp (GE7025). Engelska 6.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet