Visa allastudier.se som: Mobil

Sannolikhetsteori II

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Sannolikhetsteori II

Denna kurs behandlar flerdimensionella stokastiska variabler och några av de vanligaste metoder som finns för att beskriva egenskaper hos dessa. Speciellt studeras den flerdimensionella normalfördelningen. Kursinnehållet utgör även en introduktion till de begrepp och metoder som används för att beskriva konvergens för följder av stokastiska variabler.Målet med kursen är att ge den studerande en grundläggande förståelse kring några av de vanligaste resultaten i sannolikhetsteorin. Teoretiska genomgångar kompletteras med exempel. Kursinnehållet utgör en teoretisk bas för många statistikkurser och för mer avancerade kurser i sannolikhetsteori.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kurserna Matematisk analys III GN, 7.5 hp, Linjär algebra II GN, 7.5 hp, Statistisk analys GN, 7.5 hp och Stokastiska processer och simulering I GN, 7.5 hp.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet