Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid

Semantik

Kursen ger en översikt av semantiska teorier, tillämpade på exempel från olika texttyper. Den behandlar förhållandet mellan ett språks semantik, kognition och kultur, främst inom engelskan, olika språkfunktioner, språk och logik, lexikala och grammatiska betydelserelationer, morfologi, ordbildning, idiomatiska konstruktioner, polysemi och homonymi, och den semantiska grunden för textkoherens.

Förkunskaper

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng alternativt 60 poäng, eller motsvarande, inom ett för kursen relevant område. Engelska B eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet