Visa allastudier.se som: Mobil

Signaltransduktion - från mask till människa

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid

Signaltransduktion - från mask till människa

Kursen behandlar olika signaltransduktionsvägar i cellen. Särskild tonvikt läggs på signaltransduktion i centrala och perifera nervsystemet, receptorkinetik och peptidreceptorsignalering. Koppling mellan immunsystem och nervsystem, neuroendokrin signalering samt toxiners, farmakas och olika sjukdomars påverkan på signaltransduktion, minne och inlärning behandlas. Slutligen berörs metodik för studier av signalering i cellen och evertebrata, vertebrata och in vitro modellsystem.Kursen ges på engelskaFör mer information: Anna-Lena Ström, StudierektorOmfattning: 9 veckors heltidsstudier.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande antingen 60 hp i kemi eller 60 hp i biologi på grundnivå. Minst 7.5 hp i biokemi ska ingå. Dessutom krävs minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom neurokemi, molekylär neurobiologi, molekylära livsvetenskaper eller läkemedelskemi. Kravet kan även uppfyllas av den som på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Engelska B eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet