Visa allastudier.se som: Mobil

Socialantropologi III

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Socialantropologi III

Kursen är indelad i tre olika delkurser. Terminens delkurser är integrerade till en sammanhängande helhet som avslutas i att du skriver en kandidatuppsats där du visar din förmåga att formulera en antropologiskt grundad problemformulering och ett syfte som du belyser genom egen analys av empirisk data och ett teoretiskt ramverk. Uppsatsskrivande börjar redan den första delkursen Aktuella socialantropologiska debatter. Dessa debatter fungerar inspirerande till uppsatsämnesval. Under den andra delkursen Uppsatsförberedande är det dags för dig att formulera ett ämne och empiriskt fält inför uppsatsen. Här får du hjälp att skriva en problemformulering formulera ett syfte och forskningsfrågor. Vi går igenom de kvalitetskriterier som gäller i bedömningen av färdiga specialarbeten och du lär dig formalia och hur texten i en uppsats bör disponeras. Di får också öva på olika metoder. Den uppsatsförberedande kursen avslutas med att du presenterar ett synopsis på din kandidatuppsats. Kursen avslutas med den tredje delkursen då du skriver en kandidatuppsats 8000-10000 ord (20-25 sidor). Kandidatuppsatsen skrivs individuellt och friheten att välja ämne är stor. Skrivandet sker i samråd med en individuell handledare. Kandidatuppsatsen ventileras under ett seminarium vid terminens slut.

Förkunskaper

Socialantropologi I, 30 hp, Grundkurs i Socialantropologi, 20p eller motsvarande. Socialantropologi II, 30 hp. Fortsättningskurs i Socialantropologi, 20p eller motsvarande. Minst 52,5 hp ska vara godkända vid registreringstillfället.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet