Visa allastudier.se som: Mobil

Socialt arbete: Alkohol och narkotika II

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid

Socialt arbete: Alkohol och narkotika II

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om aktuella perspektiv på prevention och behandling i det sociala arbetet inom alkohol- och narkotikaområdet. Kursen syftar därutöver till att möjliggöra en kritisk analys av den komplexitet som kännetecknar alkohol- och narkotikaproblem samt de insatser som görs inom området i socialt arbete. Vidare behandlas betydelsen av brukarmedverkan och brukarperspektiv

Förkunskaper

Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet