Visa allastudier.se som: Mobil

Språkförändring 1 - allmän del

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid

Språkförändring 1 - allmän del

Kursen tar upp forskning om hur och varför språk förändras, framför allt på strukturell nivå. Perspektivet är delvis vetenskapshistoriskt, men huvudsakligen utgår kursen från de formella och funktionella teoribildningar som dominerar forskningen i dag. Vad förändras och varför? Vilken roll spelar interna och externa faktorer? Fallstudier från huvudsakligen nordisk språkhistoria behandlas, liksom principiella metodfrågor om möjligheterna att via bevarade texter studera äldre språkskeden. Under höstterminen 2019 ger vi inte kursen med undervisning, men du kan läsa kursen på egen hand med igångsättning av examinatorn.

Förkunskaper

Högskolestudier om 180 hp i avslutade kurser, varav minst 90 hp inom ett språkvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande. Engelska B/Engelska 6.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet