Visa allastudier.se som: Mobil

Statistisk teori med tillämpningar

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Statistisk teori med tillämpningar

Kursen ger fördjupade kunskaper i sannolikhetsteori och statistisk inferensteori. Kursen fokuserar både på teoretiska aspekter och tillämpningsexempel. Grundläggande förståelse för bakomliggande teorier och statistiska modeller är nödvändig vid analys av data, oavsett tillämpningsområde. Med en sådan förståelse kan en modells hållbarhet avgöras och korrekta slutsatser kan dras från den statistiska dataanalysen.

Förkunskaper

Statistikens grunder, GN, 15 hp och Regressionsanalys och undersökningsmetodik, GN, 15 hp, eller Statistik I, GN, 30 hp, eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet