Visa allastudier.se som: Mobil

Statistiska metoder i geovetenskap

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Statistiska metoder i geovetenskap

Du får genom kursen en introduktion till hur man analyserar insamlade kvantitativa data inom geovetenskap. Kursen behandlar sannolikhetslära och statistik, interpolation, regression, tidsserieanalys, statistisk analys av en och flera variabler, ANOVA, transformation av data, samt hur man planerar experiment. Under kursen lär du dig bland annat att välja och använda de mest relevanta statistiska metoderna för geovetenskapliga frågeställningar samt anpassa experiment och analys efter statistiska metoder. Du får även lära dig att använda statistisk programvara.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Geologi och geofysik, 15 hp (GG2201) och Naturgeografi, 15 hp (GE2021) eller 60 hp geovetenskap exklusive orienteringskurser. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Matematik D/Matematik 4.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet