Visa allastudier.se som: Mobil

Statsvetenskap på engelska II

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Statsvetenskap på engelska II

Kursen ger vidgade och fördjupade kunskaper om delar av ämnesområdet som studerats inom kursen Statsvetenskap I: om statsvetenskapliga perspektiv och angreppssätt, metoder och hantverk samt aktuella forskningsfrågor inom ämnet statsvetenskap. Kursen ger även kunskap att kritiskt granska politiska fenomen och utrymme för att planlägga, genomföra, granska och värdera en mindre forskningsuppgift.

Förkunskaper

Statsvetenskap I, 30 hp (eller motsvarande) eller Statsvetenskap på engelska I, 30 hp (eller motsvarande).

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet