Visa allastudier.se som: Mobil

Tyskspråkig litteratur

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Tyskspråkig litteratur

I kursen Tyskspråkig litteratur behandlas tyskspråkig litteratur från 1945 till idag. Den lästa primärlitteraturen diskuteras och analyseras under seminarier, delvis med hjälp av grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi. Kursen ges på tyska.

Förkunskaper

Moderna språk - Tyska 3. Behörigheten i tyska kan också utgöras av Tyska, nybörjarkurs II, 15 hp, från Stockholms universitet, eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet