Utveckling och hållbarhet i Latinamerika och Karibien

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Stockholm

Utveckling och hållbarhet i Latinamerika och Karibien

Latinamerika har återigen stärkt sin position som råvaruexportör i den internationella arbetsordningen. Enligt vissa forskare kommer detta - i kombination med globalisering och ökande internationell konkurrens om naturresurserna - begränsa möjligheterna att säkerställa en hållbar utveckling. De betonar att en ökande orientering mot gruvdrift och monokulturellt jordbruk kommer att ha en avgörande inverkan på miljö och sociala förhållanden, bland annat genom en marginalisering av småskaligt jordbruk, avskogning, demografiska förändringar och nya migrationsrörelser. Andra forskare hävdar att denna utveckling genererar tillväxt och internationell konkurrenskraft och frigör resurser för sociala reformprogram. Kursen analyserar dessa två åsiktsriktningar samt även de statliga och samhälleliga aktörer vars verksamhetsområde inbegriper frågor om hållbar utveckling. Vidare diskuterar kursen relationen mellan hållbar utveckling, å ena sidan, och demokrati och social rättvisa, och den andra. En sådan diskussion kräver en grundläggande genomgång av olika definitioner av och föreställningar om "utveckling", samt hur dessa olikheter har påverkat latinamerikansk politik och offentliga debatter.

Förkunskaper

Kandidatexamen i humanvetenskapligt ämne (huvudområden inom samhällsvetenskap, humaniora eller juridik) samt Engelska 6 eller motsvarande.

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Utveckling och hållbarhet i Latinamerika och Karibien

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön