Visa allastudier.se som: Mobil

Vetenskaplighet och självständigt arbete i geovetenskap

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Vetenskaplighet och självständigt arbete i geovetenskap

Kursen är den sista och avslutande kursen inom Kandidatprogram i geovetenskap och behandlar ämnets idéhistoriska utveckling, dess teorier, källmaterial och metoder, samt den vetenskapliga utvecklingen och dess kopplingar till dagens forskning. Under kursen lär du dig om vetenskapligt skrivande, vetenskapliga illustrationer, muntliga presentationer, posterpresentationer och vetenskaplig analys av forskningstexter. I kursen ingår ett självständigt utfört arbete i geovetenskap formulerat i samarbete med en handledare.Kursen består av följande delar:1. Vetenskaplighet och vetenskapshistoria 7,5 hp2. Vetenskaplig kommunikation 7,5 hp3. Självständigt arbete i geovetenskap 15 hpUndervisningen kan ske på engelska.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 120 hp i geovetenskap.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet