Visa allastudier.se som: Mobil

Arbetsterapi, Förebyggande och hälsofrämjande arbete

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Arbetsterapi, Förebyggande och hälsofrämjande arbete

Kursens fokuserar på hur arbetsterapeuter kan arbeta med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kursen belyser även ett hälsoekonomiskt perspektiv, bestämningsfaktorer inom folkhälsoområdet samt samverkan mellan myndigheter och professioner för att främja aktivitet och delaktighet.

Förkunskaper

Arbetsterapi 60 högskolepoäng

Hitta till utbildaren

Örebro universitet