Hörselvetenskap, avancerad nivå, Digital signalbehandling och auditiv modellering

Örebro universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2024 - Distans

Hörselvetenskap, avancerad nivå, Digital signalbehandling och auditiv modellering

I denna kurs kommer du att lära dig förstå och använda olika typer av digital signalbehandling som är relevanta inom det hörselvetenskapliga fältet. Kursen är upplagd så att du succesivt fördjupar dig inom områdena datorprogrammering och digital signalbehandling på ett sätt som fokuserar teoretisk förståelse i kombination med praktisk färdighet. Kursen förutsätter inga förkunskaper i datorprogrammering.Inom området datorprogrammering kommer du att lära dig förstå och hantera olika datatyper, operatorer, vektorer, matriser, villkor, loopar, funktioner, eventhantering och interaktiva program/appar, felsökning samt import och export av data. Inom området digital signalbehandling kommer du att lära dig skapa och lagra, spela in och spela upp digitalt ljud programmatiskt, genomföra grundläggande temporal och spektral analys och bearbetning av digitalt ljud, visualisera digitalt ljud, samt introduceras till modellering av auditiva funktioner hos människan. I kursens sista delen kommer du integrera dessa kunskaper i form av ett självständigt projektarbete med fokus på praktisk tillämpning kopplad till audiologisk praktik och/eller forskning.

Förkunskaper

Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i hörselvetenskap/audiologi, logopedi, specialpedagogik eller teknik där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Hörselvetenskap, avancerad nivå, Digital signalbehandling och auditiv modellering

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön