Självständigt arbete för magisterexamen i kemi, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Örebro
15 hp
Heltid
Klassrum

Självständigt arbete för magisterexamen i kemi, avancerad nivå

Ett självständigt arbete där du tillsammans med handledaren väljer ett område inom kemi och sedan själv planerar, avgränsar och bedriver ett vetenskapligt arbete. Arbetet avser att ge insikter och erfarenhet av vetenskapligt arbete inom ämnesområdet. Det ingår att söka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur, formulera frågeställning, undersöka detta, dokumentera, tolka och värdera resultaten, samt att muntligt och skriftligt redovisa genomfört arbete på ett vedertaget vetenskapligt sätt. Aktuella ämnen är främst miljöanalytisk kemi och hydrogeokemi.

Förkunskaper

Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i kemi samt Kemi, avancerad nivå, 15 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Självständigt arbete för magisterexamen i kemi, avancerad nivå

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön