Visa allastudier.se som: Mobil

Arrangering och komposition med digitala verktyg

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Arrangering och komposition med digitala verktyg

Kursen syftar till att ge grundläggande förmåga att skapa och bearbeta musikaliskt material i ett sequencerprogram både som midi-information och ljudobjekt.I kursen får du en grundläggande förståelse för programvarans olika sätt att representera och behandla musikaliskt material, och hur det kan användas för uttryck och formbildning inom olika repetoarområden och musikstilar. Kursen innehåller lyssningsövningar, kompositions- och arrangeringsövningar och avslutas med ett eget arbete.

Förkunskaper

Musikalisk gestaltning, Komposition II, 15 hp, Musikalisk gestaltning, Kammarmusik II, 15 hp, Musikalisk gestaltning, Jazz och rock II, 15 hp eller Musikalisk gestaltning, Musikproduktion II, 30 högskolepoäng.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet