Visa allastudier.se som: Mobil

Bolagsrätt med börsrätt, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Bolagsrätt med börsrätt, avancerad nivå

Kursen syftar till att du ska ha goda kunskaper och färdigheter i aktiebolagsrätt och börsrätt. Undervisningen omfattar bland annat kapitalskyddsregler, bolagsstyrning, corporate governance samt värdepappersmarknadens struktur, funktion och reglering avseende aktiemarknaden men även marknaden för övriga finansiella instrument.

Förkunskaper

180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i rättsvetenskap, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår eller 180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i företagsekonomi eller nationalekonomi, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår samt 30 högskolepoäng i rättsvetenskap. Alternativt 180 högskolepoäng på grundnivå från Juristprogrammet. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet