Visa allastudier.se som: Mobil

Det svenska samhällets geografi

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
7.5 hp
Heltid

Det svenska samhällets geografi

Kursen ger dig möjlighet att utveckla grundläggande kunskap om det svenska samhällets historiska, sociala, ekonomiska och befolkningsmässiga utveckling i ett geografiskt perspektiv. I kursen behandlas aktuella frågor kring befolkningsförändringar, rörlighet, mobilitet, migration, segregation, näringsliv, och rumslig planering i det svenska samhället.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet