Visa allastudier.se som: Mobil

Folkrätt med mänskliga rättigheter, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
15 hp
Heltid

Folkrätt med mänskliga rättigheter, avancerad nivå

Kursen behandlar och problematiserar folkrätten som system, dess grunder och beståndsdelar samt relationen mellan och konflikter inom olika delar av folkrätten. I kursen studeras flertalet metoder inom folkrätten samt de olika typer av normer som finns. De studerande möter ett antal valda rättsområden, såsom traktaträtt, rätten kring territorium och naturresurser, havsrätt, mänskliga rättigheter samt fredlig lösning av dispyter. Studenten övar sig muntligen och skriftligen att sammanfattande presentera olika folkrättsliga teorier och problem. De studerande analyserar givna och aktuella fall och presenterar lösningar utifrån olika roller och perspektiv.

Förkunskaper

180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i rättsvetenskap, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet