Visa allastudier.se som: Mobil

Företagsekonomi, Entreprenörskapets ekonomi och politik, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
7.5 hp
Heltid

Företagsekonomi, Entreprenörskapets ekonomi och politik, avancerad nivå

Entreprenören fyller en central ekonomisk funktion och betraktas som ekonomins primus motor, enligt viss ekonomisk teori. Syftet med denna kurs är att diskutera: vad entreprenörskap är och vilken funktion entreprenören fyller, varför entreprenörskap är viktigt och hur den ekonomiska politiken påverkar entreprenörer. Kursen leder till en ökad förståelse för företagande, sysselsättning och tillväxt och vänder sig därför till såväl studenter i nationalekonomi som företagsekonomi.Övrigt:Viss undervisning kan komma att hållas på engelska.

Förkunskaper

75 högskolepoäng i företagsekonomi på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår, Nationalekonomi 30 högskolepoäng samt Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet