Visa allastudier.se som: Mobil

Företagsekonomi, Global marknadsföring

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
7.5 hp
Heltid

Företagsekonomi, Global marknadsföring

Kursen behandlar i huvudsak internationella marknadsföringsfrågor i relativt stora företag. Centrala frågor i kursen är val av exportmarknader, olika etableringsstrategier och etableringssätt, omvärldsanalys och strategiska möjligheter, analys av internationell konkurrens och konkurrensfördelar samt marknadsföring i allians med internationella affärspartners.

Förkunskaper

15 högskolepoäng från Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng eller 15 högskolepoäng från Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs, 30 högskolepoäng.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet