Visa allastudier.se som: Mobil

Företagsekonomi, Internationell logistik

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
7.5 hp
Heltid

Företagsekonomi, Internationell logistik

Internationell logistik inleds med en grundläggande överblick av transport, logistik samt logistiska principer. Därefter studeras logistiska aktiviteter i internationella företag såsom transport, sökande av andra leverantörer, tullfrågor, lokala lagar och regler, globala lagringsmöjligheter och import/exportmöjligheter. Speciellt fokus läggs på aktuella händelser och deras inverkan på marknadsföring och logistiska aktiviteter i multinationella företag.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet