Visa allastudier.se som: Mobil

Företagsekonomi, Supply Chain Management

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
7.5 hp
Heltid

Företagsekonomi, Supply Chain Management

Kursen börjar med en grundläggande introduktion till Supply Chain Management. Teman som diskuteras inkluderar flödesteorier, värdehöjande tjänster, prognoser och planering, beställning, transporter, lager och hantering. Kursen avslutas med att Supply Chain Management beaktas utifrån ett nätverkssynsätt. Övrigt:Kursen har endast en föreläsning på campus, resterande föreläsningar presenteras via kommunikationsplattformen Blackboard.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet