Visa allastudier.se som: Mobil

Företagsekonomi, Vetenskaplig analys, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
7.5 hp
Deltid

Företagsekonomi, Vetenskaplig analys, avancerad nivå

Kursens handlar om vetenskaplig metod och den är särskilt inriktad på analys av data. En utgångspunkt är att uppgifter kan ha samlats in på olika sätt (exempelvis genom enkäter, personliga intervjuer, arkivdata, direkta observationer) och dessa olika former av empiriskt material kan ställa helt olika krav på analysmetod. I huvudsak är det kvalitativa analysmetoder som tas upp på kursen och exempel på några väl etablerade sådana är grounded theory, diskursanalys och narrativ metod. Ett syfte med kursen är att den ska ge förmåga att reflektera över och kritiskt värdera olika metoders användbarhet i olika situationer och ett annat syfte är att den ska ge studenten färdighet i analys. Stort utrymme ägnas därför åt tillämpningsövningar där studenten på ett självständigt sätt analyserar olika former av empiriskt material.Övrigt:Viss undervisning kan komma att hållas på engelska.

Förkunskaper

Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng på kandidatnivå i företagsekonomi. Alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och kurs på kandidatnivå i annat huvudområde om 30 högskolepoäng där 15 högskolepoäng självständigt arbete ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet