Visa allastudier.se som: Mobil

Idrott, fortsättningskurs inriktning mot Management in Sport and Recreation

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Idrott, fortsättningskurs inriktning mot Management in Sport and Recreation

Kursen syftar till att utveckla kunskap inom centrala områden av Sport Management, vilket inkluderar såväl ledarskap, grupputveckling som idrottens uppbyggnad och organisering. Inom ledarskap och grupputveckling ligger fokus på att utveckla såväl teoretisk kunskap som praktisk/analytisk förmåga för att hantera situationer som uppstår i en grupp och vilka konsekvenser det får för ledarskapet. Den avslutande kursen består av studier inom idrott utifrån såväl folkrörelse- som näringslivsperspektiv. En stor del av kursen består av verksamhetsförlagd tid i valfri organisation inom området Management in Sport and Recreation.

Förkunskaper

10 högskolepoäng från Idrott, grundkurs, 30 högskolepoäng där Vetenskaplig grundkurs 5 högskolepoäng ingår.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet