Visa allastudier.se som: Mobil

Informatik, Kvantitativa metoder i informatikforskning, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
7.5 hp
Heltid

Informatik, Kvantitativa metoder i informatikforskning, avancerad nivå

I kursen ges studenterna en introduktion till grundläggande principer för att tillämpa kvantitativa metoder på forskningsproblem kring informationssystem. Kursen introducerar kvantitativa metoder som krävs för att genomföra en forskningsstudie, som täcker hela kedjan från studiedesign till presentation och tolkning av resultat. Inledningsvis täcks datainsamling, såsom metoder för urval och olika typer av data. Detta följs av statistiska analysmetoder för hypotesprövning, datautforskning, linjära modeller och ordinalmodeller samt klassificering. Slutligen får studenterna tillämpa sin kunskap på en fallstudie inom informationssäkerhet.

Förkunskaper

Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 hp och 30 hp på fortsättningsnivå i informatik samt 15 hp på kandidatnivå i informatik. Alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp och Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp samt 15 hp på kandidatnivå i företagsekonomi. Alternativt 30 hp i datateknik på G1N-nivå och 45 hp i datateknik på G1F-nivå.Dessutom krävs 15 hp i informationssäkerhet som motsvarar 15 hp på första terminen i Masterprogram i Informatik - ledning och styrning av informationssäkerhet dvs 15 hp sammanlagt från kurserna Informatik, Introduktion till informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp (A1N), Informatik, Regulativa aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp (A1N), Informatik, Sociala aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp (A1N), Informatik, Introduktion till IT-säkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp (A1N) samt Engelska 6/Engelska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet