Visa allastudier.se som: Mobil

Komposition för film och datorspel

Örebro universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Örebro
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2019-10-14

Komposition för film och datorspel

Kursen behandlar musikens berättande funktioner i film och datorspel, olika produktionsstadier i filmarbetet och grundläggande klicksynkteknik. Kursen redovisas med musik komponerad till kort filmsekvens.

Förkunskaper

Musikalisk gestaltning, Komposition II, 15 hp, Musikalisk gestaltning, Kammarmusik II, 15 hp, Musikalisk gestaltning, Jazz och rock II, 15 hp eller Musikalisk gestaltning, Musikproduktion II, 30 hp.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet