Visa allastudier.se som: Mobil

Kriminologi, avancerad nivå, Kvalitativ forskningsmetod

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
10 hp
Heltid

Kriminologi, avancerad nivå, Kvalitativ forskningsmetod

Kursen syftar till att studenter förvärvar fördjupade kunskaper i kvalitativ forskningsmetodik. I kursen ingår forskningsdesign samt insamling av empiri och betydelsen av teoretiskt ramverk vid analys och tolkning av empiri liksom fördjupade studier i vetenskapsteori och forskningsetik. Kursen är relevant för den som vill utveckla och fördjupa sina kunskaper och praktiska förmågor inom kvalitativ metod. Kursen är forskningsförberedande men även relevant för den som i sitt yrke behöver fördjupade kunskaper och förmågor att kunna förstå och använda kvalitativ metod exempelvis intervjuer och textanalys.

Förkunskaper

180 hp varav 90 hp successiv fördjupning inom kriminologi eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet