Visa allastudier.se som: Mobil

Kriminologi, avancerad nivå, Vetenskapligt skrivande

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
10 hp
Heltid

Kriminologi, avancerad nivå, Vetenskapligt skrivande

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper och förmågor i vetenskapligt skrivande inom det samhällsvetenskapliga området. Kursen är relevant för den som vill utveckla och fördjupa sina kunskaper och praktiska förmågor att skriva på ett vetenskapligt sätt och att söka efter vetenskaplig litteratur och annan relevant information på effektiva och korrekta sätt. Kursen är forskningsförberedande men även relevant för den som i sitt yrke behöver kunskaper och förmågor i att kunna skriva formella, korrekta och tydliga texter.

Förkunskaper

180 hp varav 90 hp successiv fördjupning inom kriminologi eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B.

Hitta till utbildaren

Örebro universitet