Visa allastudier.se som: Mobil

Magisterprogram i samhällsanalys

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
60 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2020-04-14

Magisterprogram i samhällsanalys

Inom ramen för utbildningen utvecklar du avancerade metodologiska och analytiska kunskaper och färdigheter som ger möjlighet att studera såväl lokala som globala samhällsproblem och risker. I programmet analyseras hur sociala problem konstrueras. Du utvecklar insikter, kunskaper och reflexiva färdigheter med avseende på hur sociala problem skapas och uppfattas samt hur vetenskaplig problemställning förhåller sig till olika samhällsproblem. Vetenskapens roll i samhället diskuteras och programmet bidrar till insikter om vetenskapens möjligheter och begränsningar när det gäller att bidra till att lösa eller hantera olika samhällsproblem. Vidare tränas du i hur olika metodologiska principer förhåller sig till forskningsdesign inom samhällsvetenskaplig forskning. I programmet behandlas hur analysarbetet i forskningen går till. Du tränas också i att genomföra och författa en forskningsöversikt samt utvecklar dina färdigheter i både vetenskapligt och populärvetenskapligt skrivande. Under den andra och sista terminen skriver du ett självständigt arbete på 30 högskolepoäng, inom något av följande ämnen: genusvetenskap, kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, sociologi eller statskunskap.

Förkunskaper

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i Sociologi, Genusvetenskap, Kulturgeografi, Medie- och kommunikationsvetenskap, Socialantropologi, Socialt arbete, Statskunskap eller motsvarande (inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng). Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Examen & Intyg

Magisterexamen

Hitta till utbildaren

Örebro universitet